Walne Zebranie  Sprawozdawcze

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie § 27 ust. 1 statutu, Zarząd Klubu zawiadamia o Walnym Zebraniu Sprawozdawczym Stowarzyszenia, które odbędzie się 15 czerwca 2018 r. (piątek) o godz. 19:00 w pierwszym terminie. W przypadku braku wymaganej liczby członków posiedzenie odbędzie się tego samego w drugim terminie o godz. 19:20

Obrady odbędą się w Gminnym Centrum Kultury i Kultury Fizycznej w Jedlińsku przy ul. Krótkiej 1 z następującym proponowanym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Walnego Zebrania i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Wybór przewodniczącego Zebrania

4. Przedstawienie sprawozdania merytorycznego z działalności Stowarzyszenia za 2017 rok

5. Przedstawienie sprawozdania finansowego za 2017 rok.

6. Przedstawienie sprawozdania komisji rewizyjnej za 2017 rok

7. Przyjęcie rezygnacji Zygmunta Kobylarczyka z funkcji Prezesa Zarządu.

8. Powołanie nowego Prezesa Zarządu.

9. Przyjęcie rezygnacji ze składu Zarządu Adama Imiołka

10. Powołanie nowego członka Zarządu

11. Omówienie spraw związanych z członkostwem w Stowarzyszeniu.

12. Przedstawienie planu działalności Stowarzyszenia w 2018 roku.

13. Podjęcie uchwał w sprawie:

- w sprawie przyjęcia sprawozdania merytorycznego i finansowego za 2017 rok.

- w sprawie przyjęcia sprawozdania komisji rewizyjnej i udzielenia absolutorium zarządowi za 2017 rok

- w sprawie przyjęcia rezygnacji z funkcji Prezesa Zarządu Zygmunta Kobylarczyka

- w sprawie powołania nowego Prezesa Zarządu

- w sprawie przyjęcia planu działalności stowarzyszenia w roku 2018.

- w sprawie zmiany składu osobowego Zarządu.

14. Dyskusja.

15. Zakończenie obrad.

Sprawozdania i uchwały zostaną przedstawione Państwu w dniu obrad

Z poważaniem

Zarząd „GKS DROGOWIEC JEDLIŃSK”